licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 223

INFORMACJA

Temat pracy:
Kobieta jako podmiot uprawniony z tytułu międzynarodowo chronionych praw człowieka


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 49

 
Ilość stron: 17
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 223
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 49

Treść pracy:

       Praca porusza kwestie kobiety jako podmiotu uprawnionego z tytułu międzynarodowo chronionych praw człowieka.

   

      Przedstawiono implikacje zasad ogólnych prawa międzynarodowego praw człowieka, zasadę uniwersalizmu praw człowieka, zasadę równości i niedyskryminacji w korzystaniu z praw człowieka. Odniesiono się do zasady równości płci, co obejmuje gwarancje ochronne, gwarancje równości w aspekcie małżeństwa i rodziny, zasadę równości płci jako jedną z naczelnych zasad prawa europejskiego. Na łamach pracy przeprowadzono rekonstrukcję koncepcji podmiotu uprawnionego z tytułu międzynarodowo chronionych praw człowieka, co obejmuje domniemanie na rzecz pełnego korzystania z praw człowieka i domniemanie na rzecz skutecznego korzystania z praw człowieka.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 49
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.