Naczelne i centralne organy administracji państwowej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 14
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 49 zł

Opis pracy

Praca opisuje aspekty związane z naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej.

Praca nawiązuje do problematyki rozróżniania naczelnych i centralnych organów administracji państwowej. Wymienia organy zaliczane do poszczególnych rodzajów, jak również przybliża ich kompetencje.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 49 zł.

Podobne prace

Administracja publiczna w II Rzeczypospolitej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 49

Status prawny ministra w okresie PRL
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 49

Kontrola administracji publicznej w PRL
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 67