licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 224

INFORMACJA

Temat pracy:
Naczelne i centralne organy administracji państwowej


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 49

 
Ilość stron: 14
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 224
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 49

Treść pracy:

       Praca opisuje aspekty związane z naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej.

   

      Praca nawiązuje do problematyki rozróżniania naczelnych i centralnych organów administracji państwowej. Wymienia organy zaliczane do poszczególnych rodzajów, jak również przybliża ich kompetencje.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 49
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.