Podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 20
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 59 zł

Opis pracy

Praca przedstawia instytucję nadzwyczajnego złagodzenia kary i zagadnienia wstępne, przesłanki stosowania fakultatywnego nadzwyczajnego złagodzenia kary, przesłanki stosowania obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary, zasady wymiaru kary nadzwyczajnie złagodzonej, zbieg podstaw i odstąpienie od wymierzenia kary.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 59 zł.