licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 225

INFORMACJA

Temat pracy:
Podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 59

 
Ilość stron: 20
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 225
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 59

Treść pracy:

       Praca przedstawia instytucję nadzwyczajnego złagodzenia kary i zagadnienia wstępne, przesłanki stosowania fakultatywnego nadzwyczajnego złagodzenia kary, przesłanki stosowania obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary, zasady wymiaru kary nadzwyczajnie złagodzonej, zbieg podstaw i odstąpienie od wymierzenia kary.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 59
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.