licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 226

INFORMACJA

Temat pracy:
Obowiązki obywatela w zakresie świadczeń zdrowotnych


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 89

 
Ilość stron: 29
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 226
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 89

Treść pracy:

       Praca przedstawia zakres i charakter prawny nałożonych obowiązków korzystania ze świadczeń zdrowotnych, apsekty związane z obowiązkiem poddania się leczeniu, aspekty przymusowej hospitalizacji i inne rodzaje obowiązków.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 89
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.