Ochrona kumulowana baz danych i jej wyłączenie

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 16
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 49 zł

Opis pracy

W pracy przedstawiono przedmiotowy zakres ustawy o ochronie baz danych, przybliżono aspekty związane z bazami danych spełniającymi cechy utworu i ochroną kumulowaną na gruncie art. 1 ustawy o ochronie baz danych.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 49 zł.

Podobne prace

Ochrona danych osobowych w hotelach
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 40

Przechowywanie i dystrybucja leków
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 84

Ochrona posiadania
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 96