Franchising i źródła jego finansowania

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 70
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

Praca w części wstępnej przedstawia wybrane formy finansowania i rozwoju przedsiębiorstw, a wśród nich leasing, faktoring, kredyty i pożyczki. W dalszej części pracy odniesiono się do istoty franchisingu i w ramach tej części pracy przedstawiono pojęcie i klasyfikację franchisingu, nawiązano do treści umowy franchisingowej, przedstawiono rozwój franchisingu w Polsce, aspekty prawne i finansowe franchisingu, jak również kodeks etyczny franchisingu. Część praktyczna pracy przedstawia aspekty działalności franchisingowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. W tej części pracy przedstawiono misję i cele przedsiębiorstwa, charakterystykę powstałych placówek, przebieg tworzenia własnej placówki, jak również odniesiono się do perspektyw rozwoju franchising w Polsce.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.