licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 229

INFORMACJA

Temat pracy:
Franchising i źródła jego finansowania


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 70
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 229
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

       Praca w części wstępnej przedstawia wybrane formy finansowania i rozwoju przedsiębiorstw, a wśród nich leasing, faktoring, kredyty i pożyczki. W dalszej części pracy odniesiono się do istoty franchisingu i w ramach tej części pracy przedstawiono pojęcie i klasyfikację franchisingu, nawiązano do treści umowy franchisingowej, przedstawiono rozwój franchisingu w Polsce, aspekty prawne i finansowe franchisingu, jak również kodeks etyczny franchisingu. Część praktyczna pracy przedstawia aspekty działalności franchisingowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. W tej części pracy przedstawiono misję i cele przedsiębiorstwa, charakterystykę powstałych placówek, przebieg tworzenia własnej placówki, jak również odniesiono się do perspektyw rozwoju franchisinug w Polsce.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.