Bankowość internetowa

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 74
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

Celem tej pracy jest charakterystyka bankowości elektronicznej. Cel ten realizowany jest poprzez analizę zjawiska bankowości elektronicznej, jej charakterystykę, właściwości, czynniki decydujące o sukcesie tego rodzaju bankowości.

Powyższy zamiar został zrealizowany przy oparciu się na wszelkich możliwych źródłach informacji, w tym przede wszystkim na literaturze, prasie, jak również informacjach dostępnych w Internecie.

Pierwsza część pracy jest poświęcona zagadnieniom dotyczącym samego pojęcia bankowości elektronicznej, omawia bankowość elektroniczną jako element systemu elektronicznej wymiany danych, a także poszczególne rodzaje bankowości elektronicznej.

W kolejnej części poruszone zostały kwestie związane z ekonomiką bankowości internetowej, a konkretnie zagadnienia dotyczące wyróżników ekonomicznych rynków internetowych, korzyści sieci, kosztów oraz przychodów.

Kolejna część opisuje kwestię realizacji bankowości internetowej. Omówione zostały zagadnienia dotyczące form organizacyjnych bankowości internetowej, zakres usług oferowanych przez banki w Internecie, w tym także całkiem obszernie przeanalizowane zostały przyszłościowe usługi banków internetowych.

Ostatnia część pracy zawiera rozważania na temat czynników przyczyniających się do sukcesu bankowości internetowej. Omówione zostały czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne. Do czynników zewnętrznych zaliczone zostały powszechność techniki komputerowej oraz zmiana przyzwyczajeń klientów. Natomiast czynnikami wewnętrznymi są: kwestie związane z bezpieczeństwem dokonywania transakcji w Internecie, dodatkowe usługi na stronach internetowych danego banku, wygoda korzystania z usług banku internetowego, dostosowanie oferty do potrzeb klienta, aktualność oferty, sprawnie przeprowadzony marketing oraz kwestie związane z systemami informatycznymi banku. Na końcu rozdziału zostały omówione zagadnienia dotyczące kontrolowaniu, czy środki włożone w przedsięwzięcie bankowości internetowej dobrze wykorzystano oraz jakie są potrzebne ewentualne poprawki.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.

Podobne prace