Ochrona prawna osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 11
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 39 zł

Opis pracy

Praca porusza aspekty praw pacjenta, korzystającego ze świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono możliwości dochodzenia swoich praw przez pacjenta. Odniesiono się również do aspektu odpowiedzialności zawodowej lekarza w kontekście problematyki pracy. Przedstawiono organy powołane do obrony praw pacjenta i przedstawiono ich kompetencje. Odniesiono się również do regulacji międzynarodowych związanych z poruszaną problematyką.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 39 zł.

Podobne prace

Paternalizm a zasada autonomii pacjenta w rehabilitacji
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 82

Dokumentacja medyczna
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy | Stron: 64

Hipnoza i jej wykorzystanie w procesie karnym
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 61