licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 230

INFORMACJA

Temat pracy:
Ochrona prawna osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 39

 
Ilość stron: 11
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 230
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 39

Treść pracy:

       Praca porusza aspekty praw pacjenta, korzystającego ze świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono możliwości dochodzenia swoich praw przez pacjenta. Odniesiono się również do aspektu odpowiedzialności zawodowej lekarza w kontekście problematyki pracy. Przedstawiono organy powołane do obrony praw pacjenta i przedstawiono ich kompetencje. Odniesiono się również do regulacji międzynarodowych związanych z poruszaną problematyką.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 39
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.