Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 17
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 59 zł

Opis pracy

Praca nawiązuje w części wstępnej do pojęcia odpowiedzialności, odwołując się do pojęć odpowiedzialności cywilnej, karnej i karnoadministracyjnej, jak i administracyjnej.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 59 zł.

Podobne prace

Okoliczności wyłączające winę i bezprawność czynu
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 90

Odpowiedzialność za katastrofy budowlane
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 53

Gwarancja bankowa
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 108