Pojęcie i charakter prawny spółki jawnej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 23
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 69 zł

Opis pracy

Pracę rozpoczęto od przybliżenia pojęcia spółki jawnej. Przedstawiono istotę spółki jawnej i jej regulację prawną, definicję normatywną spółki jawnej. Przedstawiono charakter prawny spółki jawnej, co obejmuje handlowy charakter spółki jawnej, osobowy charakter spółki jawnej. Opisano podmiotowość prawną spółki jawnej.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 69 zł.