Prawa kobiet a standardy praw człowieka

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 12
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 49 zł

Opis pracy

Pracę rozpoczęto od uwag ogólnych, poprzedzających odniesienie do lex generalis - ogólnych standardów praw człowieka. Przedstawiono dokumenty uniwersalne i dokumenty regionalne. Nawiązano do lex specialis - standardów ochrony praw kobiet. Nawiązano również do lex specialissima - standardów ochrony kobiet przed przemocą i w tym zakresie przedstawiono standardy uniwersalne i standardy regionalne zawarte w dokumentach europejskich i dokumentach międzyamerykańskich.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 49 zł.

Podobne prace