licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 234

INFORMACJA

Temat pracy:
Prawa kobiet a standardy praw człowieka


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 49

 
Ilość stron: 12
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 234
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 49

Treść pracy:

       Pracę rozpoczęto od uwag ogólnych, poprzedzających odniesienie do lex generalis - ogólnych standardów praw człowieka. Przedstawiono dokumenty uniwersalne i dokumenty regionalne. Nawiązano do lex specialis - standardów ochrony praw kobiet. Nawiązano również do lex specialissima - standardów ochrony kobiet przed przemocą i w tym zakresie przedstawiono standardy uniwersalne i standardy regionalne zawarte w dokumentach europejskich i dokumentach międzyamerykańskich.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 49
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.