Prawo obywatela do świadczeń zdrowotnych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 19
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 59 zł

Opis pracy

Pracę rozpoczyna odniesienie do publicznoprawnego charakteru świadczenia zdrowotnego. W dalszej części odniesiono się do zakresu i kryteriów dostępności do świadczeń zdrowotnych, gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej - świadczeń zdrowotnych rzeczowych i świadczeń towarzyszących, świadczeń specjalistycznych i wysokospecjalistycznych, oraz do praw obywateli do świadczeń medycznych w innych państwach UE.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 59 zł.

Podobne prace

Zmiany w systemie opieki zdrowotnej w Polsce
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 137

Administracja świadczeń zdrowotnych i zasady ich finansowania
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa | Stron: 17

Administrowanie zakładem opieki zdrowotnej
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 61