licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 235

INFORMACJA

Temat pracy:
Prawo obywatela do świadczeń zdrowotnych


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 59

 
Ilość stron: 19
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 235
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 59

Treść pracy:

       Pracę rozpoczyna odniesienie do publicznoprawnego charakteru świadczenia zdrowotnego. W dalszej części odniesiono się do zakresu i kryteriów dostępności do świadczeń zdrowotnych, gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej - świadczeń zdrowotnych rzeczowych i świadczeń towarzyszących, świadczeń specjalistycznych i wysokospecjalistycznych, oraz do praw obywateli do świadczeń medycznych w innych państwach UE.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 59
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.