Prerogatywy prezydenta RP

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 2
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

W pracy wymieniono 30 perogatyw prezydenta RP.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.