Przemoc domowa wobec kobiet

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 12
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 39 zł

Opis pracy

Praca odnosi się do aspektów prawa do zawarcia małżeństwa a przemocy wobec kobiet, pożycia małżeńskiego w świetle przemocy wobec kobiet, statusu kobiety w kontekście prawa do prokreacji, gwałtu w małżeństwie i zagadnień jego penalizacji, innych form przemocy fizycznej wobec kobiet w małżeństwie i rodzinie, rekonstrukcji standardów ochrony w sferze przemocy domowej wobec kobiet.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 39 zł.

Podobne prace

Ocena sytuacji rodzinnej w opinii kobiet doświadczających przemocy fizycznej
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 62

Przemoc wobec dzieci i dorosłych
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 72

Rola organizacji i instytucji wobec zjawiska przemocy domowej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 76