Poakcesyjne warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Szanse rozwoju po akcesji

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 19
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 59 zł

Opis pracy

Praca odnosi się do możliwości przedsiębiorstw sektora MSP, które są dla nich dostępne po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Przedstawiono program dotacji dla przedsiębiorców na dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu, program phare, sektorowy program rozwoju MSP i innowacji, aspekty związane z Funduszem Dotacji Inwestycyjnych, Krajowym Funduszem Inwestycyjnym, Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych, Program Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 59 zł.