licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 239

INFORMACJA

Temat pracy:
Poakcesyjne warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Szanse rozwoju po akcesji


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 59

 
Ilość stron: 19
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 239
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 59

Treść pracy:

       Praca odnosi się do możliwości przedsiębiorstw sektora MSP, które są dla nich dostępne po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Przedstawiono program dotacji dla przedsiębiorców na dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu, program phare, sektorowy program rozwoju MSP i innowacji, aspekty związane z Funduszem Dotacji Inwestycyjnych, Krajowym Funduszem Inwestycyjnym, Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych, Program Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 59
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.