Udział organizacji w życiu dyplomatycznym i różnice w tej materii pomiędzy państwem a organizacją

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 6
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 29 zł

Opis pracy

Praca odnosi się do udziału organizacji w życiu dyplomatycznym i różnic w tej materii pomiędzy państwem a organizacją - jakie środki mają zastosowanie i dlaczego.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 29 zł.

Podobne prace

Prawna ochrona wynalazków
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 95

Język reklamy w radiu i telewizji
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa | Stron: 8