Zakaz opuszczania kraju jako środek zapobiegawczy

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 11
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 39 zł

Opis pracy

Praca zawiera przedstawienie założeń środków zapobiegawczych w postępowaniu karnym, odniesienie do pojęcia prawidłowego toku postępowania i jego zakłóceń, kompetencje w zakresie wydania zakazu opuszczania kraju i rodzaje takiego zakazu. Nawiązano do zakazu wydania paszportu, możliwości oskarżonego przeciwdziałania tym zakazom.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 39 zł.

Podobne prace

Imprezy masowe
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 127

Dwuinstancyjność w postępowaniu administracyjnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71