licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 243

INFORMACJA

Temat pracy:
Zasady prawne ochrony środowiska naturalnego


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 49

 
Ilość stron: 16
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 243
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 49

Treść pracy:

       W pracy nawiązano do następujących zagadnień: zasada korzystania ze środowiska, zasada kompleksowości, zasada prewencji i przezorności, zasada zanieczyszczający płaci, zasada planowości, zasada prawa do informacji o środowisku, zasada uczestnictwa społeczeństwa w postępowaniach w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska, zasada nieważności decyzji wydanej z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska, zasada obowiązku stosowania metodyk referencyjnych.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 49
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.