licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 246

INFORMACJA

Temat pracy:
Decyzja administracyjna


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 55
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 246
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

       Praca nawiązuje do aspektów związanych z decyzją administracyjną. Rozpoczyna się od zdefiniowania podstawowych kwestii, takich jak istota decyzji, elementy deczyji, podstawa decyzji, uzasadnienie decyzji, uzupełnianie, sprostowanie i wyjaśnienie treści decyzji, jak i wykonanie decyzji organu pierwszej instancji.

   

      Nawiązano do postępowania odwoławczego, odnosząc się do trybu wniesienia odwołania, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, postępowania przed organem odwoławczym, oraz zostrzygnięcia organu drugiej instancji, co obejmuje decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji, decyzję reformatoryjną, decyzję o uchyleniu zaskarżonej decyzji i umorzeniu postępowania przed organem pierwszej instancji, decyzję o uchyleniu zaskarżonej decyzji bez żadnych dalszych rozstrzygnięć, decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego, oraz decyzję kasacyjną.

   

      Odwołano się do weryfikacji decyzji ostatecznych w ramach nadzwyczajnych trybów postępowania oraz w związku z kontrolą ich wykonania. Przybliżono pojęcie postępowania nadzwyczajnego, oraz wznowienia postępowania, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, stwierdzenia nieważności decyzji, uchylenia lub zmiany deczyji ostatecznej i nawiązano do kwestii zbiegu postępowań nadzwyczajnych. Przedstawiono również zagadnienia związane z decyzjami ostatecznymi w związku z kontrolą ich wykonania.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.