licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 247

INFORMACJA

Temat pracy:
Dziedziczenie testamentowe


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 96
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 247
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

       Praca nawiązuje do zagadnień testamentu jako szczególnej czynności prawnej, opisano ogólną charakterystykę testamentu i jego funkcje.

   

      Odniesiono się do form testamentu jako przedmiotowych przesłanek ważności testamentu, zdolności testowania i woli testowania wraz z jej granicami.

   

      Nawiązano do form testamentu jako przedmiotowych przesłanek ważności testamentu, opisano testamenty zwykłe, testamenty własnoręczne (holograficzne), notarialne, allograficzne, szczególne, ustne i sporządzone w czasie podróży na polskim statku morskim lub powietrznym, oraz testamenty wojskowe.

   

      Odniesiono się również do treści testamentu, a w ramach tego do ustanowienia spadkobiercy, rozrządzeń testamentowych, zapisu i polecenia.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.