Dziedziczenie testamentowe

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 96
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Praca nawiązuje do zagadnień testamentu jako szczególnej czynności prawnej, opisano ogólną charakterystykę testamentu i jego funkcje.

Odniesiono się do form testamentu jako przedmiotowych przesłanek ważności testamentu, zdolności testowania i woli testowania wraz z jej granicami.

Nawiązano do form testamentu jako przedmiotowych przesłanek ważności testamentu, opisano testamenty zwykłe, testamenty własnoręczne (holograficzne), notarialne, allograficzne, szczególne, ustne i sporządzone w czasie podróży na polskim statku morskim lub powietrznym, oraz testamenty wojskowe.

Odniesiono się również do treści testamentu, a w ramach tego do ustanowienia spadkobiercy, rozrządzeń testamentowych, zapisu i polecenia.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.

Podobne prace

Fałszowanie testamentów
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 51