Fundamentalizm islamski a terroryzm międzynarodowy

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 111
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Praca przedstawia założenia doktryny islamu, przedstawia genezę i rozwój islamu, specyfikę prawa muzułmańskiego i odrodzenie fundamentalizmu islamskiego.

Odwołano się do terroryzmu jako problemu międzynarodowego, przedstawiono definicje terroryzmu, przejawy terroryzmu międzynarodowego w Europie i USA, oraz państwa popierające terroryzm międzynarodowy.

Przedstawiono główne organizacje terrorystyczne w krajach islamu, co poprzedzono uwagami wprowadzającymi, opisano radykalne ugrupowania islamskie, lewicowe i nacjonalistyczne ugrupowania islamskie.

Odniesiono się do przeciwdziałania terroryzmowi międzynarodowemu. Przedstawiono aspekty międzynarodowej współpracy w zwalczaniu terroryzmu, działania polityczne związane z budową koalicji antyterrorystycznej, efekty działalności politycznej i wojskowej USA.

Nawiązano do reakcji państw muzułmańskich na kampanię antyterrorystyczną USA. Przedstawiono główne ogniska terroryzmu międzynarodowego na Bliskim Wschodzie, zaostrzenie konfliktu izraelsko-palestyńskiego i przedstawiono postawę poszczególnych państw arabskich i muzułmańskich.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.