licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 248

INFORMACJA

Temat pracy:
Fundamentalizm islamski a terroryzm międzynarodowy


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 111
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 248
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

       Praca przedstawia założenia doktryny islamu, przedstawia genezę i rozwój islamu, specyfikę prawa muzułmańskiego i odrodzenie fundamentalizmu islamskiego.

   

      Odwołano się do terroryzmu jako problemu międzynarodowego, przedstawiono definicje terroryzmu, przejawy terroryzmu międzynarodowego w Europie i USA, oraz państwa popierające terroryzm międzynarodowy.

   

      Przedstawiono główne organizacje terrorystyczne w krajach islamu, co poprzedzono uwagami wprowadzającymi, opisano radykalne ugrupowania islamskie, lewicowe i nacjonalistyczne ugrupowania islamskie.

   

      Odniesiono się do przeciwdziałania terroryzmowi międzynarodowemu. Przedstawiono aspekty międzynarodowej współpracy w zwalczaniu terroryzmu, działania polityczne związane z budową koalicji antyterrorystycznej, efekty działalności politycznej i wojskowej USA.

   

      Nawiązano do reakcji państw muzułmańskich na kampanię antyterrorystyczną USA. Przedstawiono główne ogniska terroryzmu międzynarodowego na Bliskim Wschodzie, zaostrzenie konfliktu izraelsko-palestyńskiego i przedstawiono postawę poszczególnych państw arabskich i muzułmańskich.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.