licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt




PRACA: 249

INFORMACJA

Temat pracy:
Gwarancja bankowa


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 108
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 249
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

       Praca nawiązuje do aspektów umów zabezpieczających wykonanie zobowiązania w prawie polskim. W ramach tej części pracy nawiązano do instytucji prawa cywilnego zabezpieczającego wykonanie zobowiązań, odniesiono się do poręczeń, weksli i poręczenia wekslowego i prawa rzeczowego jako zabezpieczenia wykonania zobowiązania. Nawiązano do bankowych umów zabezpieczających, takich jak akredytywa i inne umowy. Odniesiono się od Gwarancji Skarbu Państwa i pozostałych rodzajów zabezpieczeń wykonania zobowiązania.

   

      Przedstawiono gwarancję bankową - ogólną charaketerystyką stosunku prawnego. Odniesiono się do źródeł prawa, konstrukcji umowy gwarancji bankowej, podmiotów stosunku prawnego, zawarcia gwarancji bankowej, rodzajów gwarancji bankowych, gwarancji bankowych w świetle uregulowań międzynarodowych. Przedstawiono charakter prawny gwarancji bankowej na tle innych umów mających charakter zabezpieczający. Nawiązano do gwarancji bankowej a umowy o świadczenie przez osobę trzecią. Odniesiono się do cech prawnych umowy gwarancji bankowej, czyli abstrakcyjności, nieakcesoryjności i pozostałych cech, czyli nieodpłatności i czynności jednostronnie zobowiązującej.

   

      Nawiązano do odpowiedzialności za zobowiązania z umowy gwarancji bankowej, nieodszkodowawczego charakteru odpowiedzialności, odpowiedzialności gwaranta za tak zwany stosunek podstawowy umowy gwarancji bankowej. Przedstawiono uwagi ogólne, zarzuty dotyczące ważności zobowiązania gwaranta, zarzuty osobiste gwaranta przeciwko beneficjentowi gwarancji, zarzuty wynikające z treści umowy gwarancji, odniesiono się do nadużyć prawa jako przesłanki uniknięcia odpowiedzialności przez gwaranta i do wad umowy gwarancyjnej.

   

      Nawiązano również o roszczeniach gwaranta i poręczyciela, sytuacji prawnej gwaranta po zapłaceniu sumy gwarancyjnej i bezpodstawnego wzbogacenia w zobowiązaniach gwarancyjnych.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.