licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 250

INFORMACJA

Temat pracy:
Imprezy masowe


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 349

 
Ilość stron: 127
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 250
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 349

Treść pracy:

       W pracy nawiązano do wolności zgromadzeń jako wolności obywatelskiej, przedstawiono rys historyczny, prawną regulację wolności zgromadzeń, pojęcie wolności zgromadzeń, zagadnienie definicji zgromadzenia, zakres podmiotowy wolności zgromadzeń, pgraniczenia wolności zgromadzeń.

      Nawiązano do zagadnień imprez masowych jako szczególnego rodzaju zgromadzeń publicznych, pojęcia i regulacji prawnej zgromadzeń publicznych, definicji imprezy masowej, rodzajów imprez masowych.

      Odniesiono się do prawnych form działania administracji, pojęcia i klasyfikacji form działania administracji, co poprzedzono uwagami wstępnymi, form działania administracji, decyzji administracyjnej, istoty decyzji, elementów decyzji, podstaw decyzji, uzasadnienia decyzji, uzupełniania, sprostowania i wyjaśnienia treści decyzji, wykonania decyzji organu I instancji

      Nawiązano do decyzji organów administracji samorządowej w przedmiocie organizacji imprez masowych, co poprzedzono uwagami wstępnymi, nawiązano do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy, decyzji wydawane w postępowaniu w/s wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, decyzji zakazującej organizacji imprez masowych, decyzji administracyjnych wydawanych przez wojewodę w zakresie utrwalania przebiegu imprez masowych.

      Odniesiono się do kontroli decyzji administracyjnych organów administracji samorządowej dotyczących imprez masowych, co poprzedzono uwagami wstępnymi. Odniesiono się do aspektów kontroli na forum administracji, trybu zwykłego (odwołanie od decyzji), nadzwyczajnego trybu postępowania, kontroli przed sądami administracyjnymi.

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 349
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.