licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 252

INFORMACJA

Temat pracy:
Leasing i rynek leasingowy w Polsce


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 85
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy
Identyfikator pracy: 252
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

       Praca przedstawia leasing jako nowy instrument finansowy w Polsce, odnosi się do powstania i rozwoju leasingu i przedstawia jego charakterystykę, czyli istotę leasingu, jego klasyfikację w podziale na leasing operacyjny i leasing finansowy, leasing bezpośredni a leasing pośredni, szczególny charakter leasingu zwrotnego, klasyfikację ze względu na okres trwania umowy leasingu, klasyfikację pod kątem waluty oraz oprocentowania umowy leasingu, przedmiotowy podział leasingu, leasing krajowy a międzynarodowy, inne rodzaje leasingu. Odniesiono się do leasingu w Polsce, przedstawiono początki leasingu w Polsce, rozwój polskiego rynku usług leasingowych, specyfikę leasingu w Polsce.

   

      Przedstawiono aspekty leasingu w polskich przepisach prawnych, regulacje cywilnoprawne leasingu, leasing w polskim prawie publicznym, leasing a podatek dochodowy, leasing a VAT, inne podatki a leasing. Odniesiono się do leasingu w ustawie o rachunkowości, warunków umowy leasingu finansowego, księgowej kwalifikacji przedmiotu leasingu finansowego u korzystającego i u finansującego, umowę leasingu operacyjnego.

   

      Przedstawiono koncepcje leasingu na podstawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, co poprzedzono uwagami wstępnymi. Odniesiono się do leasingu w sprawozdaniach finansowych leasingobiorcy, leasingu finansowego, leasingu operacyjnego, leasingu w sprawozdaniach finansowych leasingodawcy, leasingu finansowego, leasingu operacynego, sprzedaży i leasingu zwrotnego, regulacji w zakresie leasingu zawarte w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 40 Nieruchomości Inwestycyjne.

   

      Przedstawiono działalność przedsiębiorstwa leasingowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Przedstawiono historię powstania i charakterystyka firmy, obszar działalności firmy, produkty firmy, procedury zawierania umów leasingowych w firmie.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.