licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 254

INFORMACJA

Temat pracy:
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opakowan i odpadów opakowaniowych


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 84
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 254
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

       Celem niniejszej pracy jest omówienie obowiązków przedsiębiorców w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. W pracy wykorzystano głównie literaturę przedmiotu polskich autorów. Podstawę źródłową pracy stanowią liczne monografie omawiające problematykę opakowań i odpadów opakowaniowych, a także artykuły opublikowane w czasopismach.

      W pracy scharakteryzowano pojęcie opakowań, przedstawiono funkcję jaką pełnią opakowania, oraz wymagania ochrony środowiska dotyczące opakowań i gospodarki odpadami opakowaniowymi. Wymieniono akty prawne i normatywne Unii Europejskiej, dyrektywy i decyzje komisji dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi. Przedstawiono także krajowe regulacje prawne, przeanalizowane i opisane będą system gospodarki odpadami opakowaniowymi, obowiązki przedsiębiorców w tych sprawach. Zaprezentowano nowelizacja ustaw odnoszących się do odpadów opakowaniowych oraz nakreślone będą podstawowe definicje zawarte w aktach prawnych i normatywnych. Omówiono również problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy w związku z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

      Poruszono także kwestię wymagań ekologicznych dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych, samego zapobiegania odpadom przez redukcję u źródła, omówione są problemy zminimalizowania w opakowaniach ilości niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska substancji z uwzględnieniem metali ciężkich. Zaprezentowane też zostały sprawy związane z wielokrotnym użyciem opakowań oraz z przydatnością do różnych form odzysku.

      Zostały przedstawione technologie recyklingu odpadów opakowaniowych a także przedstawione są znaki ekologiczne stosowane na opakowaniach, rodzaje znaków i informacje jakich dostarczają użytkownikom czy firmom usług komunalnych.

      Przedstawiono faktyczny stan gospodarki odpadami opakowaniowymi w konkretnym przedsiębiorstwie. Zaprezentowane są formy radzenia sobie danego przedsiębiorstwa z wymogami ochrony środowiska dotyczącymi odpadów opakowaniowych. Przedstawiono także zarówno problemy przedsiębiorstwa z tym związane jak też sposoby ich rozwiązywania.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.