licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 257

INFORMACJA

Temat pracy:
Państwo a kościół w latach 1944 - 1989


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 74
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 257
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

       Praca nawiązuje do zagadnień relacji między państwem a kościołem katolickim w latach 1944 - 1989. Przedstawiono kościół w latach względnej swobody (1944-1947) i pierwsze represje, jak i likwidację kościoła greckokatolickiego. Przedstawiono najważniejsze wydarzenia w okresie 1956 - 1970, czyli Śluby Jasnogórskie Narodu, uwolnienie prymasa Wyszyńskiego, program Wielkiej Nowenny i Roku Milenijnego, orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Kolejnym omawianym okresem były lata 1970 - 1980. W tym okresie opisano istotne wydarzenia i zmiany w relacjach między państwem a kościołem i nawiązano do znaczenia wyboru polskiego Papieża. Kolejny okres to 1980 - 1989. W tym okresie nawiązano do stosunku kościoła do strajku na Wybrzeżu i porozumień sierpniowych. Przeanalizowano znaczenie zamachu na Papieża i pożegnania prymasa wyszyńskiego. Nawiązano do stanu wojennego i duszpasterskiej pomocy dla internowanych. Szczególnie ważnymi wydarzeniami były pielgrzymki papieskie i rola jaką odegrał kościół w rozmowach okrągłego stołu.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.