Plan marketingu produktu

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 51
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Niniejsza praca przedstawia projekt planu marketingowego, który został opracowany dla produktów sprzedawanych przez wybraną firmę. Celem przygotowanego planu marketingowego jest przedstawienie możliwości rozwojowych tego przedsiębiorstwa. Metodyka pracy polega na analizie źródeł opisujących zagadnienie plan marketingowego pod kątem teoretycznym, a także informacji na temat przedsiębiorstwa otrzymanych od jej kierownictwa.

W pracy przedstawiono podstawowe informacje teoretyczne na temat planu marketingowego. Przeanalizowano możliwości rynkowych omawianej firmy, jak i strategię marketingowej w firmie.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.