Prawa i obowiązki korporacyjne wspólnika w spółce zoo

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 79
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 249 zł

Opis pracy

W ramach pracy nakreślono pozycję prawną wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Poruszone zostały tutaj kwestie dotyczące udziałów w spółce, równość i nierówności praw i obowiązków wspólnika, praw wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także obowiązków wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedstawiono zagadnienia związane z prawem uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników: problematykę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał, prawa do żądania zwołania zgromadzenia wspólników, biernego i czynnego prawa wyborczego do organów spółki oraz prawa do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników.

Omówiono prawa do osobistej kontroli stanu spraw spółki. Scharakteryzowano dokładnie prawo do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki oraz do sporządzania bilansu dla swojego użytku, prawo żądania wyjaśnień od zarządu spółki oraz prawo do żądania wyznaczenia przez sąd rejestrowy rewidenta finansowego dla zbadania rachunkowości oraz całokształtu działalności spółki.

Poruszona została kwestia obowiązków korporacyjnych wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawę źródłową pracy stanowią monografie dotyczące problematyki spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, artykuły z periodyków prawniczych, podręczniki do prawa handlowego i prawa spółek oraz liczne komentarze do kodeksu spółek handlowych.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 249 zł.

Podobne prace

Spółka komandytowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 91

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71

Grupy kapitałowe
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 89