licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 259

INFORMACJA

Temat pracy:
Prawa i obowiązki korporacyjne wspólnika w spółce zoo


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 79
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 259
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

       W ramach pracy nakreślono pozycję prawną wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Poruszone zostały tutaj kwestie dotyczące udziałów w spółce, równość i nierówności praw i obowiązków wspólnika, praw wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także obowiązków wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

   

      Przedstawiono zagadnienia związane z prawem uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników: problematykę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał, prawa do żądania zwołania zgromadzenia wspólników, biernego i czynnego prawa wyborczego do organów spółki oraz prawa do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników.

   

      Omówiono prawa do osobistej kontroli stanu spraw spółki. Scharakteryzowano dokładnie prawo do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki oraz do sporządzania bilansu dla swojego użytku, prawo żądania wyjaśnień od zarządu spółki oraz prawo do żądania wyznaczenia przez sąd rejestrowy rewidenta finansowego dla zbadania rachunkowości oraz całokształtu działalności spółki.

   

      Poruszona została kwestia obowiązków korporacyjnych wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawę źródłową pracy stanowią monografie dotyczące problematyki spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, artykuły z periodyków prawniczych, podręczniki do prawa handlowego i prawa spółek oraz liczne komentarze do kodeksu spółek handlowych.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.