Przestępstwo zgwałcenia

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 64
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

W niniejszej pracy poruszona zostało zagadnienie przestępstwa zgwałcenia – czynu, który najbardziej drastycznie godzi w wolność seksualną człowieka. Praca odnosi się i opisuje wszelkie kwestie prawne związane z tym przestępstwem.

W pracy przedstawiono rys historyczny zagadnienia zagadnienia oraz przestępstwo zgwałcenia w kodeksie karnym. Przedstawiono typ podstawowy, a w ramach niego przedmiot, stronę przedmiotową, podmiot, stronę podmiotową, skutek, wymiar kary i tryb ścigania. W dalszej części pracy znajduje się typ uprzywilejowany i typ kwalifikowany, a w ramach niego zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem i zgwałcenie zbiorowe. Nawiązano także do form stadialnych i form zjawiskowych. W końcowej części materiału przedstawiono zbieg przepisów i zbieg przestępstw.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.