licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 260

INFORMACJA

Temat pracy:
Prawna ochrona dzieł sztuki


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 98
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 260
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

       Celem pracy jest omówienie prawnej ochronie dzieł sztuki z punktu widzenia kilku gałęzi prawa, a więc: prawa międzynarodowego, administracyjnego, cywilnego i karnego. Analiza ta zmierza do odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście potrzebna jest ochrona dzieł sztuki obejmująca tak szeroki zakres. Przy tworzeniu pracy została zastosowana metoda opisowo-porównawcza.

   

      Przedstawiono istotę i zakres pojęciowy dzieła sztuki oraz rynku sztuki. Ta część pracy nie porusza w zasadzie zagadnień prawnych. Do przygotowania tej części pracy wykorzystana została literatura opisująca sztukę i dzieła sztuki przede wszystkim z punktu widzenia nauk o sztuce, estetyki itp.

   

      Zaprezentowano poszczególne etapy rozwoju międzynarodowej ochrony dzieł sztuki. Ta część pracy została w głównej mierze oparta na bibliografii autorstwa W. Kowalskiego oraz W. Sieroszewskiego.

   

      Zawarto analizę wybranych aspektów administracyjnoprawnej ochrony dzieł sztuki. Zawarto zostały rozważania na temat cywilnoprawnej regulacji zapobiegania nabywaniu własności dzieł sztuki przez osobę nieuprawnioną. Nawiązano do ochrony dzieł sztuki na gruncie prawa karnego. Zwrócono tu uwagę na przepisy karne zawarte w nowej ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, możliwość potraktowania fałszowania dzieł sztuki jako przestępstwo oszustwa oraz możliwość zastosowania w przypadku fałszowania dzieł sztuki przepisów chroniących prawa autorskie.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.