Prawo turystyczne w internecie

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 67
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najważniejszych problemów związanych ze świadczeniem usług turystycznych w Internecie. Przedstawiono podstawowe pojęć związanych z Internetem. Scharakteryzowano tu takie zagadnienia, jak: definicja i główne cechy Internetu, powstanie i rozwój Internetu oraz poszczególne usługi internetowe. Przedstawiono prawne aspekty zawierania przez biura podróży umów z klientami. Omówiono kwestie związane z ochroną praw konsumentów, którzy zawierają umowy z biurami podróży przez Internet.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.