licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 261

INFORMACJA

Temat pracy:
Prawo turystyczne w internecie


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 67
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 261
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

       Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najważniejszych problemów związanych ze świadczeniem usług turystycznych w Internecie. Przedstawiono podstawowe pojęć związanych z Internetem. Scharakteryzowano tu takie zagadnienia, jak: definicja i główne cechy Internetu, powstanie i rozwój Internetu oraz poszczególne usługi internetowe. Przedstawiono prawne aspekty zawierania przez biura podróży umów z klientami. Omówiono kwestie związane z ochroną praw konsumentów, którzy zawierają umowy z biurami podróży przez Internet.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.