licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 264

INFORMACJA

Temat pracy:
Umowa najmu


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 179

 
Ilość stron: 58
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 264
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 179

Treść pracy:

       Niniejsza praca dotyczy umowy najmu. Przedstawiono ogólną charakterystykę umowy najmu. Następnie poruszone zostały kwestie związane z prawami i obowiązkami stron umowy najmu. W dalszej części pracy scharakteryzowany został zakres przedmiotowy i podmiotowy umowy najmu na podstawie obowiązywania ustaw szczególnych. Kolejnym zagadnieniem są rozważania na temat sposobów ustania umowy najmu. Skupiono się również na dokładnym omówieniu skutków prawnych zakończenia umowy najmu. Podstawę źródłową pracy stanowią monografie i artykuły dotyczące najmu, podręczniki do prawa cywilnego i komentarze do kodeksu cywilnego.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 179
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.