Umowa najmu

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 58
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 179 zł

Opis pracy

Niniejsza praca dotyczy umowy najmu. Przedstawiono ogólną charakterystykę umowy najmu. Następnie poruszone zostały kwestie związane z prawami i obowiązkami stron umowy najmu. W dalszej części pracy scharakteryzowany został zakres przedmiotowy i podmiotowy umowy najmu na podstawie obowiązywania ustaw szczególnych. Kolejnym zagadnieniem są rozważania na temat sposobów ustania umowy najmu. Skupiono się również na dokładnym omówieniu skutków prawnych zakończenia umowy najmu. Podstawę źródłową pracy stanowią monografie i artykuły dotyczące najmu, podręczniki do prawa cywilnego i komentarze do kodeksu cywilnego.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 179 zł.

Podobne prace

Dzierżawa pomiędzy osobami fizycznymi
Rodzaj pracy: Dyplomowa | Stron: 26