licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 265

INFORMACJA

Temat pracy:
Umowa przedwstępna


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 108
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 265
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

       Niniejsza praca jest poświęcona instytucji umowy przedwstępnej. Przedstawiona została ogólna charakterystyka umowy przedwstępnej: rys historyczny, definicja, zakres umów poprzedzanych umową przedwstępną, porównanie umowy przedwstępnej z innymi podobnymi instytucjami prawa cywilnego oraz przybliżenie problematyki kauzalności umowy przedwstępnej.

   

      Omówiono kwestię treści umowy przedwstępnej: konieczne składniki umowy przedwstępnej, istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, określenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej oraz dodatkowe zastrzeżenia umowne. Rozdział trzeci poświęcony zagadnieniu zawarcia umowy przedwstępnej: podmiotom, które mogą być stronami takiej umowy, jak również zawieraniu umowy przedwstępnej przez przedstawiciela.

   

      Zawarto charakterystykę praw i obowiązków stron umowy przedwstępnej. Zaprezentowano zagadnienia formy zawierania umowy przedwstępnej, wad oświadczeń woli o zawarciu umowy przedwstępnej oraz rozwiązania tej umowy.Omówiono skutki prawne niewykonania umowy przedwstępnej.

   

      Podstawę źródłową pracy stanowią monografie omawiające problematykę dotyczącą umowy przedwstępnej, podręczniki i komentarze do kodeksu cywilnego, artykuły zawarte w periodykach prawniczych, a także zbiory orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.