Upadłość podmiotów gospodarczych a ochrona wierzycieli

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 100
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Niniejsza praca poświęcona jest problematyce prawnej ochronie wierzycieli w perspektywie upadłości podmiotów gospodarczych. Na początku poświęcono nieco miejsca porównaniu nowego Prawa upadłościowego i układowego z poprzednio obowiązującymi w tej materii przepisami prawnymi. Następnie poruszone zostały ogólne kwestie związane z ekonomiczną analizą przyczyn upadłości przedsiębiorstw w Polsce i na świecie. W dalszej części pracy scharakteryzowana została ochrona wierzycieli według Prawa upadłościowego i naprawczego. Przybliżono tu pojęcie wierzyciela w świetle ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, omówiono także szczegółowo uczestnictwo wierzyciela we wstępnym zgromadzeniu wierzycieli i we właściwym zgromadzeniu wierzycieli oraz rolę rady wierzycieli. Kolejnym zagadnieniem są rozważania na temat podstaw cywilnoprawnej ochrony wierzycieli. Szczegółowej analizie poddano tu kwestie konstrukcji bezskuteczności względnej na podstawie art. 59 k.c. oraz skargi pauliańskiej. W ostatniej części pracy skupiono się na dokładnym omówieniu przestępstw przeciwko wierzycielom, zawartym w polskim kodeksie karnym.

Podstawę źródłową pracy stanowią monografie i artykuły dotyczące prawa upadłościowego i naprawczego, prawa cywilnego, ekonomicznej analizy upadłości podmiotów gospodarczych, komentarze do nowego prawa upadłościowego i naprawczego, do kodeksu cywilnego oraz do kodeksu karnego. Przy pisaniu pracy posługiwano się także zbiorami orzeczeń Sądu Najwyższego.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.

Podobne prace

Spółka komandytowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 91

Zdolność upadłościowa
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 67

Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu cywilnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 89