licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 266

INFORMACJA

Temat pracy:
Upadłość podmiotów gospodarczych a ochrona wierzycieli


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 100
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 266
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

       Niniejsza praca poświęcona jest problematyce prawnej ochronie wierzycieli w perspektywie upadłości podmiotów gospodarczych. Na początku poświęcono nieco miejsca porównaniu nowego Prawa upadłościowego i układowego z poprzednio obowiązującymi w tej materii przepisami prawnymi. Następnie poruszone zostały ogólne kwestie związane z ekonomiczną analizą przyczyn upadłości przedsiębiorstw w Polsce i na świecie. W dalszej części pracy scharakteryzowana została ochrona wierzycieli według Prawa upadłościowego i naprawczego. Przybliżono tu pojęcie wierzyciela w świetle ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, omówiono także szczegółowo uczestnictwo wierzyciela we wstępnym zgromadzeniu wierzycieli i we właściwym zgromadzeniu wierzycieli oraz rolę rady wierzycieli. Kolejnym zagadnieniem są rozważania na temat podstaw cywilnoprawnej ochrony wierzycieli. Szczegółowej analizie poddano tu kwestie konstrukcji bezskuteczności względnej na podstawie art. 59 k.c. oraz skargi pauliańskiej. W ostatniej części pracy skupiono się na dokładnym omówieniu przestępstw przeciwko wierzycielom, zawartym w polskim kodeksie karnym.

   

      Podstawę źródłową pracy stanowią monografie i artykuły dotyczące prawa upadłościowego i naprawczego, prawa cywilnego, ekonomicznej analizy upadłości podmiotów gospodarczych, komentarze do nowego prawa upadłościowego i naprawczego, do kodeksu cywilnego oraz do kodeksu karnego. Przy pisaniu pracy posługiwano się także zbiorami orzeczeń Sądu Najwyższego.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.