Zasada swobodnej oceny dowodów w procesie karnym

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 55
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Niniejsza praca jest poświęcona omówieniu zasady swobodnej oceny dowodów. Zawarto charakterystykę podstawowych zasad odnoszących się do postępowania dowodowego. Przedstawiono historyczny zarys zasady swobodnej oceny dowodów. Opisano uregulowania zasad swobodnej oceny dowodów w k.p.k. z 1997 r. Omówiono kwestię dotyczącą opinii biegłego na tle zasady swobodnej oceny dowodów.

Podstawę źródłową pracy stanowią monografie omawiające problematykę zasad procesu karnego, komentarze do kodeksu postępowania karnego, a także podręczniki dotyczące procedury karnej. Przy pisaniu pracy posługiwano się również literaturą przedmiotu zawartą w licznych periodykach prawniczych oraz zbiorami orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.

Podobne prace

Niezawisłość sędziowska
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 97

Dowody w procesie cywilnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 87

Konfrontacja w polskim systemie prawnym
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 19