licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 267

INFORMACJA

Temat pracy:
Zasada swobodnej oceny dowodów w procesie karnym


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 55
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 267
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

       Niniejsza praca jest poświęcona omówieniu zasady swobodnej oceny dowodów. Zawarto charakterystykę podstawowych zasad odnoszących się do postępowania dowodowego. Przedstawiono historyczny zarys zasady swobodnej oceny dowodów. Opisano uregulowania zasad swobodnej oceny dowodów w k.p.k. z 1997 r. Omówiono kwestię dotyczącą opinii biegłego na tle zasady swobodnej oceny dowodów.

   

      Podstawę źródłową pracy stanowią monografie omawiające problematykę zasad procesu karnego, komentarze do kodeksu postępowania karnego, a także podręczniki dotyczące procedury karnej. Przy pisaniu pracy posługiwano się również literaturą przedmiotu zawartą w licznych periodykach prawniczych oraz zbiorami orzecznictwa Sądu Najwyższego.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.