licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 268

INFORMACJA

Temat pracy:
Biznesplan


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 17
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 268
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

       Praca zawiera biznes plan dla projektu wybranego przedsiębiorstwa. W pracy zawarto streszczenie, przedstawiono charakterystykę ogólną projektu, charakterystykę inwestora, podstawy działalności firmy, kapitał jednostki, przedmiot działalności, strukturę organizacyjną. Odniesiono się również do historii projektu oraz do analiz poprzedzających projekt.

   

      Na potrzeby pracy przygotowano analizę strategiczną, obejmującą charakterystykę produktu, niezbędne zezwolenia, analizę SWOT. Nawiązano również do misji, wizji i celów strategicznych firmy. Przedstawiono plan marketingowy, obejmujący zewnętrzną analizę marketingową, sytuację na rynku, konkurencję i uwarunkowania zewnętrzne.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY