Biznesplan

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 17
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Praca zawiera biznes plan dla projektu wybranego przedsiębiorstwa. W pracy zawarto streszczenie, przedstawiono charakterystykę ogólną projektu, charakterystykę inwestora, podstawy działalności firmy, kapitał jednostki, przedmiot działalności, strukturę organizacyjną. Odniesiono się również do historii projektu oraz do analiz poprzedzających projekt.

Na potrzeby pracy przygotowano analizę strategiczną, obejmującą charakterystykę produktu, niezbędne zezwolenia, analizę SWOT. Nawiązano również do misji, wizji i celów strategicznych firmy. Przedstawiono plan marketingowy, obejmujący zewnętrzną analizę marketingową, sytuację na rynku, konkurencję i uwarunkowania zewnętrzne.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Pozyskiwanie i zarządzanie środkami unijnymi przeznaczonymi na rozwój przedsiębiorstwa
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 49

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 110

Etapy procesu budowlanego
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 41