licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 268

INFORMACJA

Temat pracy:
Biznesplan


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 17
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 268
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

       Praca zawiera biznes plan dla projektu wybranego przedsiębiorstwa. W pracy zawarto streszczenie, przedstawiono charakterystykę ogólną projektu, charakterystykę inwestora, podstawy działalności firmy, kapitał jednostki, przedmiot działalności, strukturę organizacyjną. Odniesiono się również do historii projektu oraz do analiz poprzedzających projekt.

   

   Â Â Â Na potrzeby pracy przygotowano analizę strategiczną, obejmującą charakterystykę produktu, niezbędne zezwolenia, analizę SWOT. Nawiązano również do misji, wizji i celów strategicznych firmy. Przedstawiono plan marketingowy, obejmujący zewnętrzną analizę marketingową, sytuację na rynku, konkurencję i uwarunkowania zewnętrzne.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY