Wybrane zagadnienia z marketingu i zarządzania

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 8
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Opracowanie zawiera opis zagadnień związanych z problematyką pozycjonowania produktu. W ramach tej części pracy omówiono macierz BCG i podstawowe zalecenia związane z wynikami analizy tego typu, nawiązano również do cyklu życia produktu. Druga część pracy obejmuje przygotowanie skróconej strategii działania przedsiębiorstwa, w odniesieniu do poszczególnych elementów marketingu-mix.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Analiza strategiczna wybranego przedsiębiorstwa
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 83