licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 270

INFORMACJA

Temat pracy:
Organizacja Narodów Zjednoczonych


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 44
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 270
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Zamieszczono podstawowe wiadomości dotyczące ONZ. Pokrótce przedstawiono genezę, cele, zasady oraz funkcje tejże organizacji. Omówiono także przedstawione zasady członkostwa. W ujęciu tabelarycznym przedstawiono dynamikę wzrostu liczby krajów od 1945r, czyli niemal od początku powstania ONZ.

   

   Przedstawiono organy ONZ. Wśród nich między innymi Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Rada Powiernicza. Ukazano zasady funkcjonowania tych organów, a więc sposobu tworzenia porządku prawnego w organizacji. Omówiono następujące kwestie: organizacja organów ONZ, ich uprawnienia, zasady wybierania członków, długość kadencji, dotychczasowy dorobek. Omówiono rola organów doradczych.

   

   Przedstawiono organy wyspecjalizowane ONZ oraz ich działalności na świecie. (Ponieważ organów tych jest bardzo dużo, dla potrzeb tej pracy wybrano najpopularniejsze). Omówiono takie organy jak MOP, UNESCO, WHO, Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

   

   Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY