Potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 46
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Omówiono podstawowe definicje związane z pojęciem wynagrodzenia za pracę, uzasadniono jego szczególną ochronę. W dalszej części pracy omówione są zagadnienia związane z pojęciem ochrona wynagrodzenia za pracę. Omówiono kwestie związane z dokonywaniem potrąceń z wynagrodzenia za pracę bez zgody pracownika. Zawarto wiadomości na temat egzekucji należności pieniężnych z wynagrodzenia za pracę. Omówiono organy egzekucji sądowej, zasady egzekucji w administracji oraz tryb postępowania egzekucyjnego. Omówiono również sankcje, jakie grożą pracodawcy nie tylko w przypadku uchylania się od obowiązku realizowania potrącenia, ale również w sytuacji gdy zakład pracy został wezwany przez komornika do udzielenia informacji na temat wysokości wynagrodzenia danego pracownika. Nawiązano również do praw pracownika w przypadku, gdy nie godzi się on na realizację potrącenia. Opisano również potrącenia, na jakie może wyrazić pisemną zgodę każdy pracownik.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Dozwolony użytek w prawie autorskim
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 104

Ochrona dóbr osobistych pracownika
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 92

Budżet gminy na przykładzie Gminy X
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 101